Yleisen kielitutkinnon keskitason kirjoittamisen testi

   Medium (Keskitaso) 

Viime lehdessä kerrottiin suomen kielen yleisestä kielitutkinnosta yleisesti ja tutustuttiin tarkemmin puhumisen osakokeeseen. Tässä numerossa tutustutaan toiseen tuottamisen testiin eli...

Viime lehdessä kerrottiin suomen kielen yleisestä kielitutkinnosta yleisesti ja tutustuttiin tarkemmin puhumisen osakokeeseen. Tässä numerossa tutustutaan toiseen tuottamisen testiin eli keskitason kirjoittamisen osakokeeseen.

Kirjoittamisen osakoe kestää 55 minuuttia. Se sisältää kolme erilaista tehtävää, jotka voivat olla joko hyvin lyhyitä, esimerkiksi postikortin tai tekstiviestin kirjoittaminen, tai vähän pidempiä, esim. sähköpostiviestin, kirjeen tai oman mielipiteen kirjoittaminen. Osa tehtävistä voi sisältää oheismateriaalia, eli ennen kirjoittamista täytyy lukea esimerkiksi kirje tai mielipidekirjoitus, johon täytyy reagoida.

Kirjoittamisen testissä arvioidaan osallistujan kykyä tuottaa ymmärrettävää tekstiä. Tekstin ei siis tarvitse olla kokonaan virheetön, mutta tärkeää on saada ajatuksensa ja asiansa ymmärrettävästi kerrottua. Tietysti testissä tarkastellaan myös kirjoituksen sujuvuutta, kielioppiasioiden ja sanaston hallintaa sekä erilaisten lauserakenteiden käyttöä.

Testissä arvioidaan myös osallistujan kykyä erottaa tuttavallinen teksti, esim. kirje ystävälle, puolivirallisesta tekstistä, esim. palaute ravintolaan. Osallistujan täytyy siis osata käyttää suomen kieltä eri tavoin eri tilanteissa; ymmärtää, milloin on soveliasta käyttää puhekieltä, milloin täytyy käyttää kirjakieltä.

Keskitason kirjoittamisen testissä arvioidaan myös osallistujan kykyä kirjoittaa abstrakteista aiheista. Kun perustason testissä (tasot 1 ja 2) osallistuja pystyy kirjoittamaan yleensä vain hyvin konkreettisista aiheista, esim. kertomaan itsestään, perheestään ja kuvailemaan kotiaan; kertomaan, mitä tapahtuu tässä ja nyt, täytyy keskitason testissä (tasot 3 ja 4) pystyä jo irrottautumaan omasta elämästään, ajasta ja paikasta.

Testissä on hyvä kirjoittaa mahdollisimman paljon. On parempi kirjoittaa liian paljon kuin liian vähän, koska suoritusta on helpompi arvioida, jos tekstiä on riittävästi. Tekstiä ei kuitenkaan ole tarkoitus pitkittää turhaan.Kirjoittamisen osakokeen tehtävätyypit

Kirjoittamisessa on kahta erilaista tehtävätyyppiä: 1) Ohjattu tehtävä ja 2) Otsikkopohjainen tehtävä.

Ohjattu tehtävä on kirjoittamisen osakokeen yleisin tehtävätyyppi. Siinä on annettu ohjeet, kenelle kirjoitetaan ja millaisessa tilanteessa. Tehtävässä voi olla sisältöä koskevia ohjeita, tai tehtävään voi liittyä oheismateriaalina lyhyehkö teksti, jonka pohjalta kirjoitetaan.

Tehtäväesimerkki:

Sinun täytyy lähteä yllättäen parin päivän työmatkalle. Kirjoita perheellesi viesti, jossa kerrot asiasta. Kirjoita viestiin myös ohjeita, mitä perheesi täytyy tehdä, tai täytyy olla tekemättä, työmatkasi aikana.

Otsikkopohjaisessa tehtävässä on annettu muutama otsikko tai väittämä. Näistä valitaan yksi, josta kirjoitetaan.

Tehtäväesimerkki:

Alla on kaksi väitettä. Kirjoita asiasta oma mielipiteesi; kerro, oletko samaa mieltä vai eri mieltä. Muista perustella mielipiteesi.

Kesämökki – paras paikka maailmassa.
Ruoka on liian kallista.

Seuraava suomen kielen keskitason kielitutkinto järjestetään 26.10.2013. Testiin ilmoittaudutaan 2.–30.9. ottamalla yhteyttä testipaikkaan. Testipaikkojen yhteystiedot voi tarkistaa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta http://www03.oph.fi/kielitutkinnot/ Suurimmissa kaupungeissa testipaikat täyttyvät nopeasti, joten testiin kannattaa ilmoittautua heti ensimmäisenä päivänä aamulla.

Yleisen kielitutkinnon osakokeisiin ja tehtävätyyppeihin voi tutustua Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen sivuilla osoitteessa http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/