Tampereen ikiomat liikennesäännöt

Audio Easy (Helppo)  

Liikennemerkki

Tampereen ikiomat liikennesäännöt (paikallisella kiälellä):
1§ Jos joku menee erelläs, nin aja ohitte.
2§ Jos joku yrittää ohittes, nin älä päästä.
3§ Säästäv vilkkua.
4§ Kul liikennevalo vaihtuu nokkas eressä vihreestä keltaseks, nin kiihrytä vauhtia. Kyä sää kerkiät.
5§ Kuj jalankulkia tulee eressäs suajatiälle, nil lisää vauhtia. Ei se sittet tu.
[...]

 

Tampereen ikiomat liikennesäännöt (kirjakielellä):
1§ Jos joku menee edelläsi, aja ohi.
2§ Jos joku yrittää sinun ohi, älä päästä.
Säästä vilkkua.
4§ Silloin kun liikennevalo vaihtuu nokkasi edessä vihreästä keltaiseksi, kiihdytä vauhtia. Kyllä sinä kerkeät.
5§ Kun jalankulkija tulee edessäsi suojatielle, lisää vauhtia. Ei se sitten tule.
[...]

Traffic rules in Tampere:
1§ If a car drives in front of yours, overtake it.
2§ If someone wants to overtake you, do not let him/her.
3§ Use the side turn signal with discretion.
4§ When the green traffic light turns yellow, speed up, you’ll make it through the intersection.
5§ When a pedestrian is about to cross the street in front of your car, speed up. He won’t cross.