Tampereen ikiomat liikennesäännöt

Audio Easy (Helppo)  

Liikennemerkki

Tampereen ikiomat liikennesäännöt (paikallisella kiälellä):
1§ Jos joku menee erelläs, nin aja ohitte.
2§ Jos joku yrittää ohittes, nin älä päästä.
3§ Säästäv vilkkua.
4§ Kul liikennevalo vaihtuu nokkas eressä vihreestä keltaseks, nin kiihrytä vauhtia. Kyä sää kerkiät.
5§ Kuj jalankulkia tulee eressäs suajatiälle, nil lisää vauhtia. Ei se sittet tu.
[…]

 

Tampereen liikennesäännöt (kirjakielellä):
1§ Jos joku menee edelläsi, aja ohi.
2§ Jos joku yrittää sinun ohi, älä päästä.
.
4§ Silloin kun liikennevalo vaihtuu edessä vihreästä keltaiseksi, vauhtia. Kyllä sinä .
5§ Kun tulee edessäsi , lisää vauhtia. Ei se sitten tule.
[…]

Traffic rules in Tampere:
1§ If a car drives in front of yours, overtake it.
2§ If someone wants to overtake you, do not let him/her.
3§ Use the side turn signal with discretion.
4§ When the green traffic light turns yellow, speed up, you’ll make it through the intersection.
5§ When a pedestrian is about to cross the street in front of your car, speed up. He won’t cross.

Finnish Easy Reading Book Series

Easy Readers in Finnish

FINNISH EASY READING is an easy-to-read book series in simple Finnish, on three levels (beginner, intermediate and advanced). The books are adapted following the author’s original style. They are suitable for those who study Finnish, as well as for Finnish natives who find the language complexity of the original texts too challenging.

täysin oma; muilla ei ole sitä

tässä: ei käyttää

sivuvalo autossa, jolla osoitetaan kääntymissuunta

lintujen suu

lisätä vauhtia

ehtiä

kävelijä liikenteessä

merkitty paikka, jossa jalankulkija saa ylittää tien