Haastattelu – Pirkanmaan pelastuskoirat ry

Difficult (Vaativa)   

Kuva: Pia Nousianen

Kuva: Pia Nousianen

Vapaaehtoistyö on Suomessa melko suosittua ja sillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Parhaimmillaan vapaaehtoiset viranomaistoiminnan puutteita. Yksi tällainen harrastus on pelastuskoiratoiminta, jossa koiria koulutetaan etsimään kadonneita henkilöitä. Pirkanmaan pelastuskoirat ry:n puheenjohtaja Hanna Laasanen on ollut toiminnassa mukana jo kymmenen vuotta.

Mikä sai sinut valitsemaan tämän harrastuksen?

Kiinnostus tehdä koiran kanssa jotain hyödyllistä sai minut lähtemään mukaan toimintaan. Tuolloinen koirani oli erittäin ihmisystävällinen , joten pidin ihmisten etsimistä sille erittäin hyvin sopivana lajina.

Millaisia ovat tyypillisimmät ?

Suomessa pelastuskoirat osallistuvat yleisimmin etsintätehtäviin Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) . Tällöin poliisi on hälyttänyt Vapepa:n avustamaan kadonneen henkilön etsinnässä. Tyypillinen etsittävä on esimerkiksi kotoaan tai poistunut muistisairas henkilö tai marjametsään eksynyt henkilö.

Mikä toiminnassa on palkitsevinta ja mikä haastavinta?

Pelastuskoiratoiminta on varsin intensiivistä toimintaa, koska koiran kouluttaminen ja koulutustason ylläpitäminen vaativat jatkuvaa harjoittelua. Palkitsevaa on nähdä niin oman kuin muidenkin ryhmään kuuluvien koirien (ja ohjaajien) kehittyvän. Kun koiran saa koulutettua tasolle, itse etsinnät tuottavat sekä palkitsevimmat että haastavimmat hetket: Suomessa riittää metsää, joten etsittävät alueet ovat usein laajoja ja maasto saattaa olla erittäin vaikeakulkuista. Sääolosuhteet kuten vesisade, kova pakkanen tai helle ‘]tehdä rankaksi, vaikeaksi

[/tippy] niin koirat kuin ohjaajatkin välillä koville. Kun näissä olosuhteissa etsintä saa onnellisen päätöksen, kaikki etsintään osallistuneet kokevat varmasti saaneensa parhaan mahdollisen palkkion .Mitä ominaisuuksia pelastuskoiratoiminta vaatii ohjaajalta ja mitä koiralta? Mitä muodollisia vaatimuksia toimintaan osallistuville on asetettu?

Sekä pelastuskoiran että ohjaajan tulee olla fyysisesti hyvässä kunnossa, koska etsinnän aikana kulkea useita tunteja vaativassa maastossa. Koska etsinnöissä toimitaan maastossa, ohjaajan tulee olla . Etsinnät ovat ennen kaikkea tiimityötä, joten ohjaajalta vaaditaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Lisäksi ohjaajan tulee tuntea koiransa ja osata \”lukea\” sen reaktioita etsinnän aikana. Koiralta vaaditaan hyvän fyysisen kunnon lisäksi vahvoja hermoja: sen pitää pystyä työskentelemään keskittyneesti erilaisista häiriötekijöistä – esim. etsintään osallistuvasta helikopterista – huolimatta. Koiran pitää luonnollisesti olla ihmisystävällinen ja kyetä työskentelemään myös toisten koirien läheisyydessä.

Voidakseen osallistua etsintään koiran tulee suorittaa koe vähintään yhdestä pelastuskoiralajista, joita ovat jälki-, haku- ja rauniokoe. Tämän jälkeen koira ja ohjaaja osallistuvat käyttöönottotarkastukseen, joka on pelastuskoirajärjestöjen ja poliisin yhteistyössä kehittämä pelastuskoiran \”loppukoe\”. Etsintöihin osallistuvan koiran taidot tarkistetaan kahden vuoden välein. Ohjaajan osalta on ensiapukurssin sekä Vapepa:n etsintäkurssin suorittaminen.

Miten pelastuskoirat harjoittelevat?

Pelastuskoiran koulutus koostuu useasta eri osa-alueesta. Kaikkein tärkeintä on rakentaa koiralle mahdollisimman suuri motivaatio reagoida ihmisestä lähtevään hajuun ja halu hajun lähteen (eli kadonneen henkilön) paikallistamiseen. Käytännössä koira siihen, että ihmisen löytäminen on parasta, mitä se tietää: harjoituksissa palkitsevat koiran herkuilla tai leikillä. Hyvä pelastuskoira hallitsee sekä työskentelyn (jäljestys) että ilmavainutyöskentelyn (haku). Koirien kanssa tehdään näitä työskentelymuotoja tukevia harjoitteita erilaisissa maastoissa ja erilaisissa olosuhteissa. Pelastuskoiran tulee myös olla ohjaajansa hallinnassa, joten maastotyöskentelyn lisäksi koirien kanssa tehdään harjoituksia. Koska koira oppii toistojen kautta, kaikkien näiden osa-alueiden harjoittelu vie aikaa ja vaatii ohjaajalta .

Millainen harrastuskaveri koirasi on?

Nykyinen koirani on 4-vuotias novascotiannoutaja Simo. Se on innokas kaveri, joka tuntuu olevan aina valmis niin harjoituksiin kuin tositoimiinkin. Erityisesti pidän sen sinnikkyydestä ja suuresta työskentelymotivaatiosta.
Simo muutti luokseni 7 viikon ikäisenä ja sitä on koulutettu pennusta asti etsimään ihmisiä. Hälytysryhmään se nousi 2,5-vuotiaana ja on sen jälkeen osallistunut useisiin etsintöihin. Muuten Simo viettää ihan tavallista lemmikkikoiran elämää. Erityisen paljon se pitää pitkistä metsälenkeistä ja uimisesta.

Millaisena näet pelastuskoiraharrastuksen tulevaisuudessa?

Poliisin mukaan Vapepa:n tarjoama apu on erittäin tärkeää. Esimerkiksi kadonneiden etsinnässä poliisin omat resurssit eivät millään riitä organisoimaan niin laajoja etsintöjä kuin Vapepa:n avulla saadaan järjestettyä. Uskon, että Vapepa:n rooli tulee entisestään kasvamaan ja etsintätehtävien määrä lisääntymään. Vastaavasti hyvin koulutetuille pelastuskoirille on varmasti myös tulevaisuudessa käyttöä. Joukkoon tarvitaan aina lisää niitä, joilla on halu auttaa ja mahdollisuus koiransa kouluttamiseen.

Kiitos Hannalle ja Simolle sekä kaikille muille samanlaisille vapaaehtoisille, jotka tekevät tärkeää työtä epäitsekkäästi muiden hyväksi.

Finnish Easy Reading Book Series

Easy Readers in Finnish

FINNISH EASY READING is an easy-to-read book series in simple Finnish, on three levels (beginner, intermediate and advanced). The books are adapted following the author’s original style. They are suitable for those who study Finnish, as well as for Finnish natives who find the language complexity of the original texts too challenging.

täyttää, parantaa

alussa

koirarotu, jonka tehtävä on hakea eli noutaa metsästäjän ampuma saalis

etsiminen; jatkuva yritys löytää esim. kadonnut ihminen

osana jotakin ryhmää

sairaala; paikka, jossa hoidetaan ihmisiä

tässä: ryhmä, joka osallistuu etsintään

tehdä rankaksi, vaikeaksi

raskas, työläs työ

voida olla

joka ei eksy; joka osaa suunnistaa

minimivaatimus

tehdä riippuvaksi jostakin

tässä: henkilö, jota pitää etsiä

koira seuraa eläimen tai ihmisen maahan jättämää hajujälkeä

totteleminen, käskyn täyttäminen

kyky suunnitella; noudattaa suunnitelmaa

käyttää työvoimaa ja aikaa johonkin