Tehdään uusia sanoja: (i)kAs-adjektiivit

 Easy (Helppo)   

Suomen kielessä voidaan johtaa vanhoista sanoista uusia sanoja erilaisten johtimien eli suffiksien avulla. Suomen kielessä on noin 140 nominijohdinta, 60 […]

pile_of_booksSuomen kielessä voidaan johtaa vanhoista sanoista uusia sanoja erilaisten johtimien eli suffiksien avulla. Suomen kielessä on noin 140 nominijohdinta, 60 verbijohdinta ja 20 partikkelijohdinta.

Johtimilla voidaan muuttaa sanan sanaluokkaa, esimerkiksi tehdä substantiivista adjektiivi suola – suolainen, verbistä substantiivi  uida – uiminen tai adjektiivista adverbiaali kaunis – kauniisti.

Johtimilla voidaan myös muuttaa kantasanan merkitystä, jolloin sanan perusmerkitys ja sanaluokka säilyvät, mutta johtimen mukana sanaan tulee uusi vivahde: hypätä – hypähdellä (hypätä monta kertaa), kirja – kirjanen (pieni kirja), pieni – pienehkö (melko pieni).

Tällä kertaa tutustutaan -(i)kAs-johtimeen. Tällä johtimella tehdään enimmäkseen substantiiveista adjektiiveja, jotka ilmaisevat runsautta, paljoutta, esimerkiksi varakas, mehukas, aromikas. Myös muutama adjektiivikantainen sana on olemassa, esim. nuorekas, kuivakas. -(i)kAs-loppuisia adjektiiveja on suomen kielessä parisataa.

-(i)kAs-johdin liitetään sanan genetiivivartaloon: vara – varan – varakas, mehu – mehun – mehukas, aromi – aromin – aromikas; nuori – nuoren – nuorekas. Jos genetiivivartalossa on pitkä vokaali, se lyhenee: tunne – tunteen – tunteikas, ilme – ilmeen – ilmeikäs.

e-loppuisiin sanoihin liittyy aina -ikAs-johdin, jolloin pitkä ee lyhenee. -ikAs-johdin tulee usein myös e- ja A-vartaloissa: sormi – sormen – sormikas, juova – juovan – juovikas; mutta on myös paljon -kAs-johdoksia: nimi – nimen – nimekäs, parta – parran – parrakas, vatsa – vatsan – vatsakas. i, O tai U -vartaloisissa sanoissa vain -kAs-johdin on mahdollinen: pelko – pelon – pelokas, väri – värin – värikäs, kyky – kyvyn – kyvykäs.

Tehtävä 1. Tee -(i)kAs-loppuinen adjektiivi. Millainen on…

 1. hevonen, jolla on paljon voimaa?

 2. mekko, jossa on paljon kukkia?

 3. taulu, jossa on paljon väriä?

 4. mies, jolla on viikset ja parta?

 5. ihminen, jolla on suuret lihakset?

 6. naapuri, joka puhuu kovalla äänellä?

 7. pieni koira, joka pelkää paljon?

 8. vanha ihminen, jolla on jo paljon ikää?

 9. ruoka, jossa on paljon makua?

 10. ihminen, jolla on paljon onnea?

Tehtävä 2. Mikä on sanojen kantasana? (Mistä sanasta -(i)kAs-sanat on tehty?) Entä mitä sanat tarkoittavat?

 1. kookas

 2. itsekäs

 3. varakas

 4. kodikas

 5. nerokas

 6. miehekäs

 7. nenäkäs

 8. arvokas

Vastaukset tehtäviin ja sanaselityksiä löytyvät painetun ja verkkolehden  numerosta 2/2013.

Finnish Easy Reading Book Series

Easy Readers in Finnish

FINNISH EASY READING is an easy-to-read book series in simple Finnish, on three levels (beginner, intermediate and advanced). The books are adapted following the author’s original style. They are suitable for those who study Finnish, as well as for Finnish natives who find the language complexity of the original texts too challenging.